expositie (H)OUTPUT in Museum Nairac

Beeldend kunstenaars verzameld rondom een eeuwenoude waterput

Aan de tentoonstelling werkten mee: Aukje Westra, Vincent Vreeke, Lou Vos, Wilma Terlouw, Jerome Symons, Yoke Ferwerda, Ton van Dieën en Julia Borsboom.

Als archeoloog zoek je altijd naar oude voorwerpen en sporen. Zij vertellen het verhaal van onze ongeschreven maar boeiende geschiedenis. Dit is niet ander bij kunstenaars die hun inspiratie, verhalen, enthousiasme, kleuren, materialen, ideeën en associaties halen uit hun omgeving in de breedste zin van het woord. Archeologen beschrijven alleen de fysieke resten en hoe mensen leefden. Kunstenaars zijn in staat om ook de niet-tastbare betekenis van materialen te visualiseren. in de tentoonstelling (H)OUTPUT komen deze twee werelden bij elkaar.

In september 2015 stuitten archeologen in Harselaar-Zuid tijdens een opgraving op een boomstamput uit de twaalfde eeuw. Een uitgeholde dikke eik, ingegraven tot onder het grondwaterpeil. Na uitgebreid archeologisch onderzoek werden de restanten  aangeboden aan beeldend kunstenaar Julia Borsboom. Zij nodigde zeven kunstenaars uit om een deel van het hout te gebruiken als inspiratiebron voor een nieuw beeldend werk. Museum Nairac, met haar uitgebreide archeologieverzameling is een uitgelezen plek voor een tentoonstelling van de resultaten van dit kunstproject. De put wordt, net als in de Middeleeuwen, weer een ontmoetingsplaats en verbindt op een unieke manier het heden met het verleden.

 

Margot Welle, directeur/bestuurder Museum Nairac